Events | Department of History, The Chinese University of Hong Kong
The Chinese University of Hong Kong Department of History Department of History
Contact Us
Filter / Search

Past Events

29 May 2019 4:30pm – 6:00pm Reconstructing Some Multi-Board Eastern Han Documents from the Wuyi Guangchang Hoard Robin YATES
Department of History and Classical Studies, McGill University
Robin YATES
Department of History and Classical Studies, McGill University
26 May 2019 9:30am 實地考察:長洲諸神巡禮 MA Muk Chi
Department of History, CUHK
MA Muk Chi
Department of History, CUHK
25 May 2019 3:30pm - 5:30pm Reconstruction of Cultural Heritage: History of Dragon Boat Races in Hong Kong MA Muk Chi
Department of History, CUHK
MA Muk Chi
Department of History, CUHK
3 May 2019 4:00pm 行走在宋代的香港:香港宋代古蹟概述 CHEUNG Hiu Yu
Department of History, CUHK
CHEUNG Hiu Yu
Department of History, CUHK
12 Apr 2019 9:30am - 12:30pm Workshops for the First-Year RPg Students 2018-19 CHEUNG Shin Yee; YI Shuihan; TAN Xiaojun; SEE Wing Yin; YIP Kin Fu; FONG Wai Man
Department of History, CUHK
CHEUNG Shin Yee; YI Shuihan; TAN Xiaojun; SEE Wing Yin; YIP Kin Fu; FONG Wai Man
Department of History, CUHK
12 Apr 2019 2:30pm - 5:30pm Workshops for the First-Year RPg Students 2018-19 WANG Yiqiao; WANG Yongxi; LAN Tu; WU Ziqi; GUO Yejia
Department of History, CUHK
WANG Yiqiao; WANG Yongxi; LAN Tu; WU Ziqi; GUO Yejia
Department of History, CUHK
29 Mar 2019 9:30am - 12:30pm Workshops for the First-Year RPg Students 2018-19 PENG Hao; LIU Wenbin; LUI Cheuk Yiu Brian; LEE Kwun Chi; ZHAN Jingyu
Department of History, CUHK
PENG Hao; LIU Wenbin; LUI Cheuk Yiu Brian; LEE Kwun Chi; ZHAN Jingyu
Department of History, CUHK
23 Mar 2019 9:30am – 12:30pm 實地考察:松嶺鄧公祠 CHEUNG Sui Wai
Department of History, CUHK
CHEUNG Sui Wai
Department of History, CUHK
Back to top